Kachle

Vzorníky kachlí

Zde jsou k dispozici odkazy na vybrané výrobce kachlí. Dá se říci, co výrobce, to jiná skladba vzoru kachlí. Výroba kachlí není jednoduchá záležitost a do výrobního procesu vstupuje mnoho faktorů, které nakonec ovlivní vzhled kachloví. Může to být různá paleta, ale také přesnost, rovinatost kachlí. Některé jsou vhodné na moderní stavby a jiné zase spíše na ty tradiční.