Kominictví

Potřebujete vyčistit komín? Zkontrolovat komín nebo revizi komína? Chcete komín nový nebo opravit? Chcete nový kotel a potřebujete převložkovat komín?

Všechny tyto služby nabízím.

Čištění, kontrola a revize spalinových cest

Pečlivost, čistá práce ..

Dle vyhlášky 34/2016 je třeba 

provést čištění spalinové cesty u spotřebiče do 50 kW na:

  • pevná paliva - 3x ročně
  • kapalná paliva 2x ročně 
  • plynná paliva - 1x ročně

provést kontrolu spalinové cesty u spotřebiče do 50 kW na:

  • pevná a kapalná paliva - min. 1x ročně
  • plynná paliva - min. 2x ročně

Vložkování, frézování komína

Rychle, kvalitně ..

Nerez, plast ..

K vložkování komína se obvykle přistupuje v případě, že stávající spalinová cesta nevyhovuje ať už z hlediska technického či z hlediska bezpečného provozu. Vyvložkování komína může být řešením v případě změny spotřebiče, např. při změně kotle na tuhá paliva za plynový kotel.

Vložkování komína je alternativou k výstavbě kompletního nového, dnes již většinou systémového nebo fasádního komína. Při dostatečném průřezu komína je možné vložku opatřit izolací a bez pracného bourání stávajícího tělesa komína vybudovat třívrstvý individuálně stavěný komín.


Stavba zděných či nerezových komínů

Kvalitní komín na míru ..


Stavba nových komínů vnitřních nebo nerezových fasádních. Systémové komíny jednoduché nebo dvouprůduchové nebo s přívodem vzduchu do spalovací komory ve spotřebiči.