Kominictví

Čištění a kontrola spalinových cest

Dle vyhlášky 34/2016 je třeba 

provést čištění spalinové cesty u spotřebiče do 50 kW na:

  • pevná paliva - 3x ročně
  • kapalná paliva 2x ročně 
  • plynná paliva - 1x ročně

provést kontrolu spalinové cesty u spotřebiče do 50 kW na:

  • pevná a kapalná paliva - min. 1x ročně
  • plynná paliva - min. 2x ročně

Vložkování

Nerez, plast ..

K vložkování komína se obvykle přistupuje v případě, že stávající spalinová cesta nevyhovuje ať už z hlediska technického či z hlediska bezpečného provozu. Vyvložkování komína může být řešením v případě změny spotřebiče, např. při změně kotle na tuhá paliva za plynový kotel.

Vložkování komína je alternativou k výstavbě kompletního nového, dnes již většinou systémového nebo fasádního komína. Při dostatečném průřezu komína je možné vložku opatřit izolací a bez pracného bourání stávajícího tělesa komína vybudovat třívrstvý individuálně stavěný komín.


Stavba zděných či nerezových komínů


Stavba nových komínů vnitřních nebo nerezových fasádních. Systémové komíny jednoduché nebo dvouprůduchové nebo s přívodem vzduchu do spalovací komory ve spotřebiči.